Yangın Tesisatları

+
+
+
+
Yangınla mücadele tesisatlarında öncelikle binanın tehlike sınıfını belirlemek gerekmektedir. 2002 yılında kanunlaşan binalarda yangından korunma ile ilgili yönetmeliğe göre binalar 3 ana sınıfta toplanmıştır.
- Düşük tehlike sınıfı binalar : Konutlar, hastaneler,   okullar, tiyatro vb.
- Orta tehlike sınıfı binalar : Üretim birimleri, fırınlar,   tekstil, matbaa vb.
- Yüksek tehlike sınıfı binalar : Boyahaneler, plastik   üretimi yapan binalar, yanıcı ve patlayıcı sıvı veya gaz   üretimi yapan yerler vb.
Öncelikle tehlike sınıfı belirlenen binanın yönetmeliklere göre projelendirmesi yapılarak uygulamaya geçilir. Firmamızın yapmış olduğu uygulamalar şöyledir.
a) Sulu yangın söndürme sistemleri
- Yangın Pompaları
- Yangın Dolapları
- Sprinkler 
- İtfaye bağlantı ağzı
- Yangın alarm vanası
- Test drenaj takımı
b) Gazlı yangın söndürme sistemleri
- FM 200 gazlı yangın söndürme sistemleri
- CO2 gazlı söndürme sistemleri
- FE 13 gazlı söndürme sistemleri